Samen voor een betere vakantie én een betere wereld Duurzaamheidsagenda TUI Care Foundation

Samen voor een betere vakantie én een betere wereld

Samen voor een betere vakantie én een betere wereld

We reizen met z’n allen de hele wereld rond. Dat levert niet alleen prachtige herinneringen op, maar heeft ook impact op het milieu en de lokale bevolking. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet en geïnvesteerd in duurzaamheid. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er nog veel te doen is. Beslissingen die we vandaag nemen hebben invloed op de wereld van morgen. Onze ambitie is wat dat betreft duidelijk: de ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen en de positieve sociaal-economische impact van het toerisme op de vakantiebestemmingen maximaliseen. Hoe we dat doen hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidsagenda. Met de drie pijlers People, Planet, Progress hebben we concrete doelen bepaald waarmee we als TUI Group uiterlijk in 2050 een netto- nul en circulair bedrijf willen zijn.

People – stimuleren ontwikkeling

Wij zorgen ervoor dat de plaatselijke bevolking en gemeenschappen profiteren van het toerisme. Wij ondersteunen een nieuwe generatie veranderaars door hen te helpen met het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de toeristische sector te verduurzamen.

Onze aandachtsgebieden hierbij zijn:

Lokale inkoop
We ontwikkelen een ambitieuze lokale inkoopstrategie die de banden versterkt met lokale leveranciers en nieuwe inkomsten creëert voor de lokale gemeenschap.

Community voor veranderaars
We creëren een online community voor TUI partners om hen te inspireren en te betrekken bij de duurzame transformatie van de toeristische sector.

Sociaal eerlijk
We bevorderen inclusiviteit door het in onze toeleveringsketen wereldwijd beschermen van de mensenrechten en door de beste werkplek te creëren voor al onze collega’s. Met focus op gelijkheid, diversiteit en inclusie.

Bijscholing
Met de TUI Sustainability Academy – een digitaal leerplatform – helpen we de duurzaamheidskloof in de toeristische sector te dichten.

Steun TUI Care Foundation
Door geld in te zamelen voor TUI Care Foundation, de onafhankelijke stichting van TUI, helpen we om wereldwijd voor mensen en bestemmingen het verschil te maken. TUI Care Foundation ondersteunt projecten die betere mogelijkheden bieden voor jongeren en bijdragen aan de ontwikkeling van vakantiebestemmingen.

In de pijler People dragen wij bij aan de volgende Sustainable Development Goals:
3) Goede gezondheid en welzijn
4) Kwaliteitsonderwijs
5) Gendergelijkheid
8) Eerlijke werk en economische groei

Meer informatie over de pijler People en onze doelstellingen is te vinden op de website van TUI Group.

Planet – verkleinen ecologische voetafdruk

Uiterlijk in 2050 willen we ‘Net-Zero-emission’ bereiken voor het hele bedrijf en voor de toeleveringsketen. Daarnaast willen een circulair bedrijf zijn. Hiervoor passen we de manier aan waarop wij natuurlijke hulpbronnen gebruiken.

Onze aandachtsgebieden hierbij zijn:

Emissiereductie
Onze doelstellingen voor het verminderen van uitstoot zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen betreffen de luchtvaartmaatschappijen van TUI Group, TUI Cruises en TUI Hotels & Resorts. De doelstellingen zijn in overeenstemming met die van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor de drie categorieën zijn stappenplannen opgesteld waarmee we tegen 2030:

• Bij TUI Airline de CO₂e per passagierkilometer verminderen met 24% (tov 2019)
• Bij TUI Cruises de absolute CO₂-uitstoot verminderen met 27,5% (tov 2019)
• Bij TUI Hotels & Resorts de absolute CO₂-uitstoot verminderen met 46,2% (tov 2019)

Hiermee zijn wij een van de eerste luchtvaartmaatschappijen, ’s werelds eerste zeecruisemaatschappij en een van de eerste (leisure)hotelbedrijven met gevalideerde, op wetenschap gebaseerde doelstellingen.

Groene en schone energiebronnen
In samenwerking met partners gaan we meer duurzame brandstoffen produceren en nieuwe aandrijvingstechnologieën ontwikkelen. Onze hotels laten we draaien op duurzame energie en op vakantiebestemmingen creëren we mogelijkheden voor duurzamer vervoer.

Circulair bedrijf
We verschuiven naar een circulair bedrijfsmodel met als eerste aandachtspunten het tegengaan van voedselverspilling en het verwijderen van onnodige plastic verpakkingen en producten.

Water management
We verminderen het gebruik van water in onze eigen bedrijfsactiviteiten en dragen bij aan initiatieven die waterschaarste tegengaan en efficiënt watergebruik bevorderen.

Biodiversiteit
We helpen om op toeristische bestemmingen de natuur te beschermen en te herstellen en zo het verlies aan biodiversiteit te stoppen. En we beschermen het welzijn van dieren in onze toeleveringsketen.

In de pijler Planet dragen wij bij aan de volgende Sustainable Development Goals:
6) Schoon water en sanitair
7) Betaalbare en duurzame energie
13) Klimaatactie
14) Leven in het water
15) Leven op het land

Meer informatie over de pijler Planet en onze doelstellingen is te vinden op de website van TUI Group.

Progress – transformatie versnellen

Samen met onze partners creëren we een toekomstbestendig duurzaam bedrijfsmodel voor de toeristische sector. En we zullen onze klanten in staat stellen duurzamere vakantiekeuzes te maken.

Onze aandachtsgebieden hierbij zijn:

Destination Co-Lab
Met het Destination Co-Lab Rhodos hebben we vorig jaar al een belangrijke basis gelegd voor de pijler ‘Progress’. Samen met lokale partners ontwikkelen we dit populaire Griekse vakantie-eiland tot een rolmodel voor duurzame transformatie van vakantiebestemmingen. Dat hiermee als blauwdruk kan dienen voor andere bestemmingen wereldwijd.

Faciliteren klanten
We stellen consumenten in staat om duurzamere vakantiekeuzes te maken.
Vanaf het moment van boeken tot op de bestemming.

Stimuleren certificering
We werken samen met certificeringsinstanties om de sociale en milieunormen voor accommodaties naar een hoger plan te tillen. En toonaangevende standaarden op te stellen voor onze eigen nieuwbouw hotels en hotels die gerenoveerd worden.

Groene technologie en data gestuurd
We verminderen de milieu impact van onze IT-platformen. We gebruiken data om besluitvorming en transparantie te verbeteren en zetten technologie in om de transformatie te ondersteunen.

Stimuleren netto-nul
We stellen financiering en expertise ter beschikking aan bedrijven in de frontlinie van klimaatinnovatie en technologie om nieuwe oplossingen te vinden voor het reduceren van emissies in de toeristische sector.

In de pijler Progress dragen wij bij aan de volgende Sustainable Development Goals:
9) Industrie, innovatie en infrastructuur
12) Verantwoorde consumptie en productie
17) Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Meer informatie over de pijler Progress en onze doelstellingen is te vinden op de website van TUI Group.